O mne

Volám sa Alexandra Pidíková a narodila som sa v roku 1976 v Piešťanoch. Vyštudovala som Hotelovú akadémiu v Piešťanoch a v roku 2001 som promovala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na inžinierku ekonómie v odbore Cestovný ruch.

Už v mladých rokoch som rada cestovala a spoznávala iné krajiny, nových ľudí a nové názory na svet okolo seba. Ako 19-ročná som absolvovala ročnú stáž v New Yorku, USA. Posledných 11 rokov pred návratom na Slovensko v roku 2015 som žila a pracovala v odvetví cestovného ruchu v chorvátskom meste Split.

S metódou One Brain som sa prvýkrát dostala do kontaktu v roku 2005. Na odporúčanie svojej kamarátky, ktorej táto metóda veľmi pomohla s jej zdravotnými problémami, som sa rozhodla vyskúšať ju aj ja na sebe. Z výsledku jediného sedenia som bola veľmi prekvapená a nadšená natoľko, že som sa jej rozhodla venovať. Tým sa pre mňa začala úžasná cesta objavovania skrytých zákutí ľudského mozgu, potlačených emócií a neuveriteľného potenciálu, ktorý leží v každom z nás.

Ešte v ten istý rok som zahájila dlhodobé štúdium organizované prostredníctvom seminárov vedených certifikovanými lektormi spoločnosti Three In One Concepts, Inc. Už po absolvovaní druhého semináru sa mi na jedinom sedení podarilo pomôcť synovi mojej kamarátky, ktorý ku mne prišiel s problémom zajakávania. To bolo pre mňa potvrdením, že moje rozhodnutie venovať sa tejto metóde, má zmysel. Certifikát na výkon konzultantskej činnosti som získala v roku 2018, kedy som sa definitívne rozhodla, že sa One Brain metóde začnem venovať naplno, aby som aj iným ľuďom pomohla odkryť silu, ktorá je v nich ukrytá.