Čo je One Brain metóda

Ide o veľmi jemnú no účinnú metódu zameranú na uvoľnenie emocionálnych blokov spôsobujúcich väčšinu problémov fyzického či psychického charakteru u detí aj dospelých. V preklade do slovenčiny by sme mohli použiť aj výraz Metóda jednotného mozgu, pretože jej úlohou je integrovať ľavú a pravú hemisféru, ako aj predný a zadný mozog (z ktorých každý má inú funkciu) do zjednoteného harmonického celku, aby sme dosiahli jeho efektívnejšie fungovanie, ktoré ovplyvní naše zdravie, učenie, sebavedomie, vnímanie či rozhodovanie.

Všetci poznáme výraz „psychosomatický“ – inými slovami „psychicky ovplyvňujúci fyziologický proces“ – ktorým lekári či psychológovia označujú mnohé z fyzických či psychických problémov človeka. Je nesporné, že mozog jednotlivca a v ňom tvorené emócie skutočne majú obrovský vplyv na to, prečo jeden človek na liečbu nejakej choroby reaguje dobre a inému nepomáha, resp. prečo niekto zvláda štúdium bez ťažkostí a podobne nadaný človek sa pod ťarchou učiva zrúti.

Krása tejto metódy spočíva v jej prístupe k človeku ako jedinečnému indivíduu s jeho subjektívnymi skúsenosťami, pocitmi a prežívaním, a preto aj riešenie problému je založené na hľadaní individuálnych emocionálnych blokov jednotlivca, ktoré stáli pri zrode jeho problému. Pochopením emocionálnej príčiny potom začína hľadanie riešenia či nového modelu správania zo strany samotného klienta.

Nejde o žiadnu zázračnú metódu, ktorá čarovným prútikom odstráni všetky naše problémy. Nejde ani o „alternatívne liečenie“, hoci vo svojich technikách využíva poznatky tak z modernej vedy ako aj zo starej čínskej medicíny. Dala by sa skôr nazvať vzdelávacou metódou, ktorej hlavným cieľom je uvoľnenie stresu z problému klienta a rozšírenie jeho uvedomenia, aby bol sám schopný nájsť to najlepšie riešenie pre seba. Celý proces sa pritom odvíja za plného vedomia klienta a samotný výsledok sedenia resp. to, ako klient naloží s uvedomením, ktoré získal, je plne v jeho rukách.

V prípade chorôb či fyzických bolestí metóda pomáha tým, že zníži stres z daného problému resp. z emocionálnej príčiny, ktorá ho vyvolala. Tým sa zlepší psychický stav klienta, ktorý je nesporne dôležitý pre vykonanie potrebných zmien v jeho živote, a tým aj pre jeho liečbu. S najväčšou pravdepodobnosťou takto fungujú aj „zázračné“ vyliečenia ľudí, ktorí sa v kontakte s vážnou chorobou nevedomky rozhodli zmeniť svoj život k väčšiemu sebanaplneniu.

Metóda používa ako nástroj na zisťovanie emocionálneho stresu spôsobujúceho klientov problém svalové testy používané v kineziológii (vede skúmajúcej pohyb človeka), preto sa zároveň radí medzi oficiálne priznané metódy aplikovanej kineziológie. Metóda 3 v 1, ďalší z používaných názvov, zároveň zdôrazňuje, že v nej ide o spojenie „troch úrovní“ človeka – vedomia, podvedomia a tela (resp. mysle, ducha a tela), ktoré sú navzájom funkčne prepojené, a z ktorých jedna ovplyvňuje druhú.

One Brain metóda bola vyvinutá americkou spoločnosťou Three In One Concepts, Inc. Ide o vzdelávacie združenie so sídlom v kalifornskom Burbanku, ktoré sa už desiatky rokov zaoberá stres manažmentom. Založili ho Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway. Oficiálna stránka spoločnosti je www.3in1concepts.us.

Pri zrode One Brain metódy bola myšlienka pomôcť pri učení sa tým deťom, ktoré trápia problémy čítania (dyslexia), písania (dysgrafia), počítania, deťom s poruchami pozornosti a hyperaktívnym deťom (ADD, ADHD). Neskôr sa prostredníctvom výskumov ukázalo, že metódu možno využiť pri problémoch spojených s úzkosťou, strachom a bolesťami aj u dospelých.

Three In One Concepts má po celom svete tisíce facilitátorov, ktorí uplatňujú metódu One Brain v záujme skvalitnenia života jednotlivcov. V niektorých štátoch existuje veľmi dobrá spolupráca tejto metódy s lekárskou vedou. Veľa kineziológov je napríklad v takej rozvinutej krajine ako je Japonsko. V Maďarsku je jej využívanie dokonca čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami. Iniciatíva využívať jej techniky v školách v súčasnosti silnie aj v Čechách.