Kde pomáha

Metóda One Brain pomáha riešiť problémy v rôznych oblastiach nášho života. Eliminovaním či znížením hladiny stresu sa totiž zlepšuje psychická pohoda človeka a prinavracia sa mu slobodné racionálne rozmýšľanie a rozhodovanie v dôležitých otázkach týkajúcich sa jeho zivota. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že metóda veľmi efektívne rieši:

 • problémy učenia,
 • problémy psychické a emocionálne,
 • problémy fyzické a zdravotné,
 • stres z akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá sa človeku zdá nezvládnuteľná.

Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté pri nasledovných problémoch:

 • Alergie
 • Astma
 • Bolesti hlavy
 • Bolesti chrbtice
 • Bolesti svalov
 • Depresia
 • Dyslexia (neschopnosť vnímať zmysel písaného textu)
 • Dysgrafia (vývojovo znížená schopnosť naučiť sa správne a dobre písať)
 • Emocionálna bolesť (napr. smútok po strate blízkych)
 • Fyzické bolesti
 • Fóbie zo zvierat a iné fóbie
 • Hypertonus (nadmerné napätie svalstva)
 • Hyperaktivita
 • Komunikácia s ľuďmi
 • Nespavosť
 • Obezita
 • Organizovanie pracovného času
 • Pomočovanie
 • Poruchy koncentrácie
 • Problémy so sebavedomím
 • Problémy s učením
 • Strach zo šoférovania, lietadiel
 • Strach z autorít
 • Strach z verejného vystupovania
 • Stres zo škôlky, školy, práce
 • Tiky
 • Tráviace problémy
 • Tvorivé myslenie
 • Zajakávanie a iné poruchy hovoru
 • Zlepšovanie rodinných vzťahov či vzťahov na pracovisku
 • …a mnohé iné