Ako funguje

Mnohé „voľby“, ktoré robíme v prítomnosti, nie sú výsledkom nášho slobodného racionálneho rozhodovania, ale výsledkom automatického reagovania na udalosti podobné tým, ktorými sme prešli ako deti. Pokiaľ daná udalosť bola dostatočne intenzívna (stresujúca) a my sme ju emotívne nespracovali, zostala „zablokovaná“ v časti nášho mozgu zvaného spoločná integračná plocha a stala sa modelovým riešením pre všetky podobné udalosti v budúcnosti. Toto automatické „programovanie“ nám potom odoberá možnosť vedomého výberu novej vhodnejšej reakcie pri podobnej situácii, inými slovami, berie nám možnosť novej voľby. Typickým príkladom je napríklad výber rovnakého typu partnera vždy a znovu, napriek negatívnym skúsenostiam z predchádzajúceho vzťahu.

Na to, aby klient mohol starý model nahradiť novým, primeranejším jeho súčasným potrebám, potrebujeme zistiť, aká negatívna emócia sa objavila a nespracovala pri úplne prvej udalosti, ktorá sa týka jeho súčasného problému. Túto emóciu hľadáme pomocou svalového (kineziologického) testubarometra správania, v ktorom sú na ľavej strane vymenované negatívne emócie (to čo nechceme) a na pravej strane pozitívne emócie (to čo si želáme). Svalovým testom tiež zisťujeme vek, kedy sa tento model správania naprogramoval, aby mal klient možnosť bližšie sa spojiť s pôvodným kritickým zážitkom. S pomocou frontálno-okcipitálneho držania hlavy, ktoré pomáha zlepšiť cirkuláciu v častiach mozgu zodpovedných za pamäť a vedomé racionálne rozmýšľanie, potom klient sám hľadá vlastný nový model svojho budúceho správania, ktoré vyvoláva pozitívnu emóciu z barometra.

Používanie svalov pri testovaní má svoje opodstatnenie. V záujme ochrany náš mozog totiž obyčajne vytlačí z vedomia do podvedomia či do tela všetko, čo nevie spracovať. Svaly sú ale tvorené bunkami a všetky bunky majú svoju bunkovú pamäť. Zjednodušene môžeme povedať, že akákoľvek udalosť, ktorá pre nás bola dostatočne stresujúca, je „zapísaná“ v našich svaloch. Pri negatívnom zážitku či informácii dochádza k stresu v svale a k jeho oslabeniu. Na základe tejto reakcie potom vieme identifikovať informácie, ktoré sú či boli pre klienta stresujúce a to aj v prípade, ak si klient na danú udalosť nevie vedome spomenúť.

Okrem emocionálneho preprogramovania ďalšou súčasťou konzultácie môžu byť rôzne korekcie, či už konkrétne fyzické (súvisiace s telom), emocionálne alebo energetické (spojené s blokádou energie v tele). Pri všetkých technikách používame veľmi jemný a nebolestivý dotyk a ku každému klientovi sa správame s úctou, ktorá mu pripadá ako jedinečnej osobnosti. Facilitátori metódy sú tiež viazaní etickým kódom, a preto sú povinní uchovávať všetky informácie ako dôverné.